לעמוד הבית
050-8307442 03-9032319 הנרקיס 46, מושב חגור

תקנון שימוש באתר

כללי

 1. החברה – האתר בבעלות חברת "סמארט ווד ח.פ 031834518 כתובת: מושב חגור 46 חגור מיקוד 458700
 2. כתובת האינטרנט הינו : https://www.smartwood.co.il
 3. תוכן האתר- פרסום, שיווק ומכירת אתגרי חשיבה, משחקי חשיבה ופעילויות בעזרת משחקי חשיבה.
 4. תקופת אספקת המוצרים – עד 14 ימי עסקים.
 5. 5. מועדים לאספקת המוצרים- המועד בו נמסרו המוצרים לידי הלקוח בהתאם ליעד שפורט ו/או הוזמן על ידי הלקוח וכן המועד אשר נרשם על ידי הלקוח לפי שיקול ו/אן העדפתו לאספקת המוצרים.
 6. ביצוע הזמנה – המועד בו אושרה העסקה על ידי חברת האשראי של הלקוח בהתאם לפרטי האשראי אשר הוזנו על ידו במערכת המאובטחת של אתר זה.
 7. ימי עסקים- בהתאם לקבוע בחוק ימי העסקים הינם מראשון ועד חמישי ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וחו"ל המועד והכל בהתאם לנוהל ימי עסקים של בנק ישראל.
 8. ימי פעילות האתר- ניתן לבצע רכישות אינטרנטיות של המוצרים המוצגים באתר 24/7, יובהר כי מועד אספקות המוצרים לידי הלקוח הם בהתאם לנוהל ימי עסקים של בנק ישראל ותנאי דואר ישראל
 9. האתר כאמור הינו אתר אשר משמש גם כחנות וירטואלית למכירת אתגרי חשיבה.
 10. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור שיידרש ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של האתר ו/או להנהלת האתר בהתאם לפרטים המפורטים להלן:טלפון: 050-2468797 . info.smartwood.co.il
 11. השירותים המוצעים ללקוחות באתר זה הינם בכפוף ובהתניה יסודית של הסכמת הלקוחות והגולשים באתר זה לתקנון הנ"ל.
 12. השימוש באתר זה מהווה הסכמת הלקוח ו/או המשתמש כי קרא את כל האמור בתקנון זה וכי הסכים לכל האמור בו, טרם החל לגלוש בעמודים נוספים באתר ובעמוד הבית של אתר זה.
 13. כל לקוח ו/או כל משתמש אשר גלש באתר זה מצהיר כי ידוע לו תוכן ומטרתו של אתר זה, וכי כל האמור בתקנון האתר הינו זה שיכריע בכל חילוקי הדעות בין הצדדים ככל שיהיו, עוד מצהיר הלקוח ו/או המשתמש כי בכל מקרה מסוג כזה או אחר לא יהא רשאי להעלות טענות כאלו ואחרות ביחס עם הצהרתו ו/או הסכמתו לתקנון האתר כאמור לעיל.
 14. בהתאם לאמור בסעיף 13 לעיל, תקנון הנ"ל מהווה בסיס חוקי להזמנות ולגלישה באתר, ומסדיר את היחסים בין הלקוח ו/או המשתמש לבין החברה ו/או למי מטעמה אשר משתמשים באתר זה.
 15. 15. יובהר כי בעת ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצרים ו/או סחורה מאתר זה, הלקוח ו/או כל משתמש אחר מצהיר בזאת כי עם ביצוע פעולה ו/או רכישה קרא את תקנון החברה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו ולכל האמור בתקנון זה, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או כנגד הנהלת האתר ו/או למי מטעמה בכל הקשור להוראות ותנאיו של תקנון זה.
 16. 16. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות בעת הצורך ו/או מעת לעת על פי שיקול דעתה את תקנון האתר וזאת ללא כל התראה ו/או הודעה מוקדמת. וכי כל השינויים אשר יבואו בתקנון המחודש ככל שיהיו, יחולו על לקוח ו/או על המשתמש בעת גלישה ו/או שימוש באתר זה.
 17. מחירי המוצרים המופיעים באתר זה הינם על-פי הדין וכוללים מס ערך מוסף (מע"מ) ואינם כוללים דמי משלוח.
 18. תמונות המוצרים המוצגים באתר זה הינם להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
 19. יובהר כי הנהלת האתר מספקת ללקוח ו/או למשתמש את המוצרים בהתאם למלאי שנמצא ברשותה ואינה מתחייבת לספק מוצרים בהתאם לתמונות המופיעות באתר המופיעות באתר זה והכל בהתאם למלאי שנמצא ברשות הנהלת האתר ו/או מי מטעמה
 20. יובהר כי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה פועלת ותפעל ככל שביכולתה להציג מידע שלם ומדויק ככל האפשר למגוון לקוחותיה על מנת לתת שירות ראוי ותקין לכלל לקוחותיה, ובמידה ועלולה להיות אפשרות כי יופיעו באתר זה בתום לב, אי דיוקים ו/או שגיאות מערכת האתר ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות הנוגעת לעניין זה.
 21. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לעדכן בעת הצורך את מחירי המוצרים הנמכרים ו/או המוצגים באתר זה מעת לעת וזאת ללא כל התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 22. המחיר התקף ביחס להזמנת הלקוח ו/או המשתמש הינו המחיר המתפרסם בעת השלמת הליך ההזמנה (לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי של הלקוח ו/או המשתמש) ובמידה ומחירים אלו עודכנו לפני השלמת הליך ההזמנה, יחויב הלקוח ו/או המשתמש בהתאם למחירים המעודכנים.
 23. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להציע באתר זה הטבות, מבצעים והנחות לכלל לקוחותיהם וכו יהיו רשאים להפסיק שירותים אלו לפי שיקול דעתם הבלעדי הבלעדי ללא כל צורך בהתראה ו/או הודעה מוקדמת על כך.
 24. יובהר כי תנאי השימוש באתר זה ובכל השירותים המוצעים והכלולים באתר זה יחולו על הלקוח ו/או על המשתמש באתר זה גם באמצעות שימוש במחשב נייח ו/או נייד לרבות כל שימוש באמצעי תקשורת אחר (טלפון סלולרי מסוג חכם (להלן :"סמראטפון"), מחשב כף יד, וכיוצ"ב)) וכי הם חלים על השימוש באתר זה באמצעות גלישה ו/או שימוש ברשת האינטרנט ו/או בכל רשת ואמצעי תקשורת כאלה ואחרים ומחייבים את הלקוח ו/או המשתמש בכל דבר ועניין הנוגע לשימוש באתר ולאמור בתקנון זה.

הרשמה וביצוע הזמנות

 1. רכישת מוצרים מאתר זה תתבצע על ידי הלקוח ו/או המשתמש באמצעות הרשמה לאתר ומילוי טופס הזמנה אשר יהוו כתנאים מקדמיים לביצוע ההזמנה.
 2. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יעשו כל שימוש בפרטי הלקוח ו/או המשתמש אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של אתר ויהוו חלק בלתי ניפרד מתנאי השימוש והרכישה באתר זה.
 3. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה עושה ככל שביכולתה להבטיח את ביצוע ההזמנה באופן יעיל וללא תקלות, על הלקוח ו/או המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים הדרושים באתר זה באופן מדויק כך שבעת ביצוע ההזמנה יימסרו כל הפרטים הנכונים. והואיל ובמקרה בו יימסרו פרטים שגויים הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למתן פרטים שגויים אלו. והלקוח ו/או המשתמש יחוייבו בתשלום דמי משלוח וטיפול העסקה במידה והמשלוח ישלח ליעד או מען שפרטיו שגויים.
 4. אישור הזמנה- יינתן בעת ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח ו/או המשתמש ולאחר שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שהוזנו על ידי הלקוח ו/או המשתמש ולאחר קבלת אישורם של חברות כרטיסי האשראי .
 5. במידה והעסקה לא אושרה על ידי חברות האשראי, תשלח התראה על כך ללקוח והאחר יידרש למסור אמצעי תשלום ו/או פרטי כרטיס אשראי נוספים לצורך סיום ביצוע ההזמנה.
 6. נתוני ההזמנה כפי שהוזנו על ידי הלקוח ו/או המשתמש בטופס הזמנת המוצרים ובאישור הסופי של ההזמנה על ידי חברת האשראי יהוו כהזמנה סופית וכראייה במחשבי הנהלת האתר.
 7. בהתאם לאמור בסעיף 27 לעיל, אישור ההזמנה הסופי של העסקה מותנה בכך שהמוצרים שהוזמנו נמצאים במלאי של מחסני האתר במועד ההזמנה ו/או במועד האספקה. במידה והנהלת ההאתר ו/או מי מטעמה לא ציינו כי המוצרים אינם קיימים במלאי וכי לא הורדו מהאתר בשוגג בעת ביצוע ההזמנה הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו מחוייבים במכירת המוצרים וכי ללקוח ו/או למשתמש באתר זה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ן/או תובענה נשוא עניין זה בגין כל נזק כלשהוא בין אם ישיר או עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כנגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. במידה והמוצרים אשר הוזמנו על ידי הלקוח ו/או המשתמש לא נמצאים ברשות הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, והלקוח ו/או המשתמש חוייב לאחר בדיקת המלאי והמוצרים אכן חסרים במלאי הנהלת האתר יוחזרו הכספים לידי הלקוח.
 8. עוד יובהר כי במקרה ובו יופיעו המוצרים המוצגים באתר זה כקיימים במלאי האתר ורק בעת סיום ההזמנה בפועל יתבהר כי המוצרים אינם קיימים במלאי האתר עקב טעות טכנית כזאת או אחרת. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה תבטל את העסקה והכספים יושבו לידי הלקוח ולאחר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או למי מטעמה.
 9. 3 הנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לבטל ו/או לדחות ו/או לעכב את אישורם של ההזמנות באחד מהמקרים אשר יפורטו להלן:

א.           במידה והופרו תנאי ההסכם המחייבים את הלקוח ו/או המשתמש בהתאם לאמור בתקנון זה הנוגעים לאתר שלהלן.

ב.           במידה ובמהלך ההרשמה נמסרו במכוון פרטים לא נכונים של הלקוח ו/או המשתמש.

ג.            במידה ויבוצעו מחדלים הפוגעים או שמא עלולים לפגוע באתר ו/או בהנהלת האתר ו/או מי מטעמה לרבות פגיעה בקיום האתר ובלקוחותיו.

ד.           במידה ואמצעי התשלום (כרטיס האשראי) של הלקוח ו/או המשתמש נחסם לשימוש מסיבה כלשהיא.

ה.           במידה והלקוח ו/או המשתמש השתמש בכרטיס אשראי שהוכרז כבלתי חוקי ו/או כגנוב והשימוש בו נמצא כבלתי חוקי וכהפרה של חוקי מדינת ישראל.

שליחת התראות

 1. עם סיום ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח ו/או המשתמש תופיע הודעה לפיה יתבקש הלקוח לאשר שליחת התראות ו/או הודעות מטעם הנהלת האתר לכתובת מייל אשר הוזנה על ידו בעת ביצוע ההזמנה. יובהר כי המסרונים ו/או ההודעות אשר יישלחו לתיבת הלקוח ו/או המשתמש לאחר קבלת הסכמתו בהצהרת תקנון האתר וכי באחריותו של הלקוח ו/או המשתמש לשלוח הודעת ביטול להנהלת האתר ו/או מי מטעמה במידה ומעוניין להפסיק שירותים אלו וכי לא תהא ללקוח ו/או למשתמש טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהיא כנגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 2. עם סיום הזמנת פרטי התשלום בדף החשבון של האתר תישלח הנהלת האתר ו/או מי מטעמה הודעת קליטת הזמנה לתיבת הדואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידי מזמין מוצרים. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לספק את המוצרים אשר הוזמנו ומטרתו לאשר את פרטי ההזמנה שנקלטו במערכת האתר בלבד.
 3. במידה ואמצעי התשלום של הלקוח ו/או המשתמש אינו בתוקף או שחברת Pay-Pal ו/או חברות כרטיסי האשראי אינם מאשרים את העסקה כאמור ו/או שהמוצרים אשר הוזמנו על ידי הלקוח לא נמצאים במלאי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ובכדי לשמור על הסדר הטוב הנהלת האתר ו/או מי מטעמה תיצור קשר עם הלקוח לצורך השלמת העסקה ו/או לביטולה בהתאם לדרישת הלקוח.
 4. תהליך הסליקה באתר הוא באמצעות השירות pay- pal

38 בהתאם לנהלי האתר שוברי מתנות ו/או מבצעים הינם מוגבלים למוצר אחד עבור על לקוח אלא אם כן הודיעה הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אחרת.

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות:

 1. כל האמור בסעיפים אלה הם בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
 2. ברשות הלקוח לבטל את העסקה שהוזמנה על ידי באחד מן המקרים הבאים:

א.           בהתאם לאמור בחוק ביטול העסקה על ידי הלקוח יוחזרו הכספים באופן מלא לאחר קבלת  הודעת הביטול מהלקוח בטרם שליחת המוצר ללקוח בגין העסקה כולל דמי המשלוח וללא חיוב נוסף. יודגש כי באחריות הלקוח להודיע להנהלת האתר ו/או מי מטעמה על רצונו לבטל את העסקה בטרם שליחתה למען אשר נמסר על ידו בעת הליך רישום ההזמנה.

ב.           במקרה של ביטול עסקה לאחר שליחת המוצר בדואר ישראל ו/או באמצעות דואר שליחים ו/או באמצעות שליחה הכרוכה בעלויות להנהלת האתר. יושבו הכספים לידי הלקוח לאחר קיזוז עלויות השילוח. יובהר כי רק במקרה והלקוח בחר באפשרות של איסוף עצמי ממחסני החברה יוחזרו הכספים במלואם לידי הלקוח.

 1. זיכוי הכספים יינתן רק לאחר שהמוצר יוחזר להנהלת האתר ו/או מי מטעמה באופן שמיש עם תווית האתר ולאחר שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה ביצעה בדיקה כי לא נגרם למוצר כל נזק או פגם כלשהוא. ככל שאחד מהתנאים אשר פורטו לעיל לא יתקיימו לא תוכל הנהלת האתר ו/או מי מטעמה להשלים את תהליך הזיכוי הן בהחזר כספי והן בשובר זיכוי. יודגש כי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה משאירה לעצמה את הזכות הבלעדית בדבר מצבו של המוצר ותהא רשאית לפעול על פי שיקול דעתה בדבר זיכויו של הלקוח.
 2. במידה וכל התנאים אשר פורטו בסעיף 40 לעיל קוימו (קרי, המוצר שמיש ולא נפגם וכי תווית המוצר מוחזקת באזיקון) הלקוח יזוכה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר אצל הנהלת האתר ו/או מי מטעמה והכל בהתאם לתנאי ולוחות הזמנים של חברת Pay – Pal.
 3. עוד יובהר כי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תזכה מוצרים אשר נמצאים במבצע או שניתנו בגינם הנחות ו/או כשוברי מתנות (Gift Card). במקרה של שובר מתנות יינתן ללקוח פתק החלפה.

משלוחים וימי אספקה

 1. אספקת המוצרים לידי הלקוח תהא לפי אופן הזמנת השליחות ובהתאם לתנאי דואר ישראל ו/או חברת השליחויות מטעם הנהלת האתר והכל כמפורט בסעיף 4 לעיל.
 2. עלויות דמי המשלוח יופיעו בסיום הליך ההזמנה בהתאם למוצרים שנבחרו על ידי הלקוח במהלך ביצוע ההזמנה. יובהר כי במקרה של עסקה בתשלומים הלקוח יחוייב בדמי המשלוח במסגרת התשלום הראשוני של העסקה.
 3. במקרה של משלוחים מטעם הנהלת האתר יבוצע תיאום מראש עם הלקוח בטרם שליחת המוצר לכתובת שציין במהלך ההזמנה. יובהר כי הנהלת האתר ו/או מטעמה תקציב טווח שעות מקסימלי לשילוח המוצר בהתאם לחברת שליחויות מטעמה (קרי, בין השעות 09:00-13:00, 13:00-17:00) ולמועד שהוזמן על ידי הלקוח ובאחריות הלקוח לשהות בכתובת שציין בין השעות שנבחרו על ידו למשלוח המוצר וככל שהלקוח לא ישהה בכתובת שציין הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תהא מחוייבת לבצע שליחות נוספת על חשבונה ושליחות נוספת תהא כרוכה בעלויות נוספות.
 4. שליחויות דחופות- במקרים של שליחויות דחופות עלויות השילוח יהיו בהתאם למחירי ותנאי השילוח עימם עובדת הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ועל אחריות הלקוח לשהות בכתובת שציין בהתאם לפרטים שמסר בעת קליטת ההזמנה, והכל בהתאם לאמור בסעיף 43 לעיל וכן לאיזורי החלוקה של חברה השליחויות מטעם הנהלת האתר.
 5. שליחות באמצעות דואר ישראל (דואר רשום) תהא עד 14 ימי עסקים מיום רכישת המוצר והכל בהתאם לתנאי השילוח של דואר ישראל.
 6. שליחות באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה תהא באחריות הלקוח בלבד במקרה ולא ישהה בכתובת שציין במתן המשלוח וכי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכך וכי ללקוח לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תובענה בעניין זה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
 7. שליחות באמצעות דואר שליחים תהא בין 2-3 ימי עסקים מיום רכישת המוצר והכל בהתאם לתנאי השילוח של דואר שליחים המופעל על ידי דואר ישראל.
 8. שילוח באמצעות דואר 24 שעות- אספקת המוצר בתוך 24 שעות מיום הרכישה והכל בהתאם לתנאים שייקבעו על ידי דואר ישראל. יובהר כי שליחות זו הינה ללא אישור מסירה ותוגבל בהתאם למשקל האריזה.
 9. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית על עיכובים כלשהם של חברות השילוח מטעמה אך תעשה כל שביכולתה על מנת לסייע ללקוחותיה בכל דרישה ו/או בקשה שתהא ו/או במתן השליחויות במועדים שהוזמנו על ידי הלקוח.
 10. הנפקת המוצרים לידי הלקוחות ברחבי הארץ מוגבלת בהתאם לתנאי החלוקה של חברת דואר ישראל ו/או חברת השליחים מטעמה של חברת דואר ישראל. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה תאפשר ללקוחותיה לבצע שליחויות באמצעות תיאום טלפוני מראש גם לאזורים אשר לא כלולים באזורי החלוקה, יודגש כי שליחויות אלו יהיו כרוכות בעלויות נוספות בהתאם למחירים ותנאי השילוח של חברת השליחויות מטעם הנהלת האתר.
 11. ימי אספקת המוצרים כאמור לעיל אינם חלים על מוצרים אשר אזלו ו/או לא נמצאים במלאי.
 12. אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח יישלחו לכתובתו לאחר שהושלם תהליך הרכישה ובתנאי שקליטת ההזמנה נעשה בימי הפעילות של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או בימי העסקים של דואר ישראל ו/או בנק ישראל ולאחר שניתן אישור סופי מחברת הסליקה של כרטיסי האשראי שהפרטים שנמסרו על ידי הלקוח אכן נכונים.

אחריות הנהלת האתר ו/או מי מטעמה

 1. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא בנזקים הן ישירים והן בעקיפין ו/או בנזקים מיוחדים ו/או בנזק תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או למזמין השירות ו/או לגולש ו/או לצד שלישי וכיוצ"ב עקב שימוש באתר זה לרבות רכישה ו/או צפייה במוצרים ו/או גלישה באתר בניגוד לאמור בתקנון זה, תהא הטענה ו/או התובענה ככל שתהא מושתת על הלקוח /או המשתמש ו/או הגולש.
 2. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לטעות סופר ככל שתהא בתיאור המוצרים אשר מוצגים באתר זה ואינה מחייבת את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בכל דבר ועניין. בהקשר זה יובהר כי המוצרים אשר מוצגים באתר הינם לצורך המחשה בלבד והנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית להבדלים ככל שיהיו בין המוצרים שמוצגים באתר לבין אלו אשר נמכרים בפוע
 3. השימוש במוצרים אשר נמכרים באתר הינו בהתאם להוראות היצרן ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמה והנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק ישיר או עקיף ו/או תוצאתי אשר ייגרם ללקוח ככל שייגרם לרבות כביסה ושימוש אחר.
 4. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים לידי הלקוח כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לרבות אסונות טבע, שביתות בגופים ממשלתיים, תקלות במערכת המחשוב (אינטרנט, ספק, דוא"ל) במערכת התקשורת שייגרמו בעת ביצוע ההזמנה מאתר זה.
 5. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה תפעל בכל שביכולתה על מנת לספק את המוצרים הטובים והאיכותיים ביותר לקהל לקוחותיה וכן תפעל ליתן שירות מהיר ויעיל במידה ותיווצר בעיה כלשהיא כתוצאה מרכישת מוצרים באתר זה אשר נפגמו ו/או אשר נשלחו פגומים ו/או אשר נפגמו בדרך והכל בהתאם לאמור בתקנון זה..
 6. על תקנון אתר זה יחולו תנאי הדין הישראלי בלבד והסמכות השיפוטית בעניין תקנון זה תיקבע בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות").

שמירה על סודיות ופרטיות

 1. מדיניות תקנון זה הינה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הפרטיות").
 2. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה מתחייבת שלא תעשה כל שימוש קנייני בפרטיו של הלקוח ו/או המשתמש אלא רק לשימוש הנועד לתפעול אתר זה ושאליו נועד מלכתחילה ושלשמו הוזנו פרטיו של הלקוח ו/או המשתמש.
 3. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה שומרת במערכת ההזמנות את מספרי כרטיס האשראי של הלקוח ו/או המשתמש ובכל הזמנה ייאלץ הלקוח ו/או המשתמש להזין את נתוניו בשנית.
 4. למען הסר ספק הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא באחריות במקרים של כוח עליון ובמקרים בהם נתוני הלקוח ו/או המשתמש יועברו לגורמים עויינים שלא בשליטתה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
 5. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תשא בכל אחריות בנוגע להודעות שיישלחו ו/או ייתקבלו באמצעות האתר, לרבות הודעות שנשלחות ללקוחות ו/או למשתמשים באתר זה. יובהר כי השפעתן ו/או הפעלתן ו/או תוכנן של הודעות אלו ו/או כל קובץ אחר אשר צורף להן אינו באחריות הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. וכי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק ו/או אובדן ו/או אי נוחות ו/או עוגמת נפש וכו'. אשר ייגרמו ללקוח ו/או למשתמש (לרבות משתמש צד ג') ו/או לרכושו (מחשב נייד ו/או כל אמצעי תקשורת אחר) באופן ישיר ו/או באופן עקיף אשר רכשו ו/או גלשו באתר זה.

הלקוחות שלנו

aig
alonim
am
ana
bait
begin'
bezeq
cisco
clalit
elbit
hinuch
hp
isracard
isrotel
itung
Layer-32
materna
migvanim
ness
or
pastoral2
reali
rimon
shahaf
srom
teva
ti
ur
yarok
דילוג לתוכן